Impermeabilitzacions

Aïllaments tèrmics i acústics

Ciments especials

Resines epoxis

Revestiments

Impermeabilització de cobertes i terrasses

Làmines asfàltiques

Làmines PVC

Làmines EPDM

Cobertes inclinades amb placa asfàltica

Impermeabilització de murs i drenatges

Per a l'exterior

Per a l'interior

Impermeabilització de dipòsits i piscines

Làmines de PVC

Làmines EPDM

Aïllaments Tèrmic-Acústics

Poliestirè XPS

Llosa filtrón

Llana de roca

Ursamur

Acústic

Sistema SATE

Formigó cel·lular

Revestiment monocapa de façanes

Polígon Activa Park - C/ Térmens, 6 - Nau P-8 - 25191 Lleida

Tel. 973 200 107 - Fax 973 200 148