Impermeabilitzacions

Aïllaments tèrmics i acústics

Ciments especials

Resines epoxis

Revestiments

Terrasses de làmina vista

Sistemes de rehabilitació de cobertes planes i inclinades de fibrociment (sense perforació de les plaques, sense alliberament de pols...).

La seva instal·lació no necessita la interrupció de l’activitat de l’edifici.

Possibilitat de ficar lloses semirígides dalle-parcours sobre la làmina pel trànsit peatonal de la coberta.

Li garantim una coberta aïllada, estanca i segura.

Terrasses amb grava

Instal·lació econòmica que protegeix la impermeabilització existent.

Redueix els riscos de danys mecànics que afecten l’estanqueïtat de la membrana i facilita la seva localització si fos el cas.

Ideal per cobertes no transitables.

Terrasses enrajolades

Per a cobertes planes, les rajoles ens donen un aïllament tèrmic d’alta qualitat.

La instal·lació és fa directament sobre la terrassa amb paviment flotant, sense juntes.

L’acabat és molt estètic i de fàcil manteniment.

Terrasses amb revestiment de poliuretà

Revestiments basats en resines de poliuretà, creant així una membrana de poliuretà líquid a la terrassa o coberta que protegeix l'estructura de l'edifici.

Té una llarga durada, fins i tot sota les condicions més estrictes.

Polígon Activa Park - C/ Térmens, 6 - Nau P-8 - 25191 Lleida

Tel. 973 200 107 - Fax 973 200 148